Informace k přihlášení

Studenti přijatí do 1. ročníku na UK

  • Tato informace je určena pouze pro uchazeče o studium, kteří se hlásí na UK nebo již jsou přijati ke studiu na UK, ale ještě nemají vydaný univerzitní průkaz.
  • Pokud zároveň již studujete na UK, anebo jste zaměstnanec, a máte vydaný průkaz či nastavené standardní heslo v CAS, pak tento odstavec není určen Vám.
  • K přihlášení do portálu je potřeba se nejdříve registrovat. Registraci provedete zde
  • K přihlášení do portálu jako přihlašovací jméno použijte Vaši emailovou adresu, kterou jste uvedli při registraci.

Studenti a zaměstnanci UK

  • Tato informace je určena pouze pro studenty UK s již vydaným průkazem, dále pro zaměstnance UK a další osoby s vydaným univerzitním průkazem.
  • Heslo, které je třeba použít pro přihlášení do Centrálního prodejního a rezervačního portálu ubytování na kolejích UK, je heslo, které používáte pro jiné centrálně spravované aplikace UK připojené do CAS UK.
  • Pokud se do aplikace budete přihlašovat poprvé, budete navíc aplikací ještě vyzváni k zadání doplňujících údajů (email, trvalá adresa, sídlo obecního úřadu trvalé adresy) nutných pro řádné zpracování žádosti.
  • Pokud jste zapomněl(a) přihlašovací heslo, můžete si nastavit nové heslo prostřednicvím CAS UK za pomoci následujícího odkazu: NASTAVENÍ HESLA PRO STUDENTY A ZAMĚSTNANCE.

Studenti jiných vysokých škol

  • K přihlášení do portálu použijte Vaši emailovou adresu, kterou jste uvedli při registraci.

Přetrvává problém s přihlášením?

Pokud Vám nepomohl postup uvedený v možnostech výse, přečtěte si informace o CAS UK na adrese https://cas.cuni.cz/ v oddílu "Informace a návody", kde najdete též odkaz na formulář určený pro řešení problémů s přihlášením.