Vítáme Vás na stránkách nového prodejního portálu (dále jen portálu), který je určen pro přímý prodej volných lůžek a správu současného ubytování.

Služby portálu mohou využívat všichni studenti vysokých škol, kteří hledají ubytování v kolejích v Praze, Hradci Králové a v Plzni.
PORTÁL NENÍ URČEN PRO ZAHRANIČNÍ STUDENTY S VÍZOVOU POVINNOSTÍ

V tuto chvíli mohou rezervovat ubytování pouze studenti UK nebo uchazeči o studium na UK!

Nepřehlédněte


Stávající ubytování a žádosti

Pokud jste aktuálně ubytováni v kolejích Univerzity Karlovy, je pro Vás určena právě tato volba

V rámci správy stávajícího pobytu lze smlouvu o ubytování vypovědět, prodloužit do konce akademického roku anebo vytvořit rezervaci na nový akademický rok a další.

Volné kapacity

Pokud dosud nejste ubytováni v kolejích Univerzity Karlovy, je pro Vás určena právě tato volba.

V rámci volné kapacity si lze podat žádost o ubytování do aktuálně volné kapacity vybrané koleje a na zvolené období.

REHOS

Rezervační a hodnotící systém (REHOS) je určen jen pro studenty Univerzity Karlovy.

V rámci REHOSu lze podávat žádosti na lůžka v nabídkových skupinách hodnocených dle kritérií. Jednotlivá lůžka jsou pak přidělena na základě dosaženého počtu bodů do vyčerpání kapacit.

FAQ

Odpovědi na nejčastěji kladené otázky.

Pokud si nevíte rady, v této sekci naleznete odpovědi na nejčastěji kladené dotazy. V případě, že nenaleznete odpověď na vaši otázku a jste již registrovaným (nebo bydlícím) uživatelem, můžete dotaz položit prostřednictvím sekce helpdesk, kterou naleznete ve stávajícím ubytování.